Τιμές Εισιτηρίων

Διαδρομή Ολόκληρο 50% 25% ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρέβεζα -Αθήνα 36,50 18,30 27,40 62,00
Πάργα – Αθήνα 40,40 20,20 30,30 69,00
Καναλάκι – Αθήνα 38.30 19,20 28,70 65,00
Λούρο – Αθήνα 34,20 17,10 25,70 60,00
Θεσπρωτικό – Αθήνα 34.60 17,30 26,00 60,00
Φιλιππίδα – Αθήνα 33,10 16,60 24,90 60,00
Πρέβεζα – Θεσ/νίκη 36,00 18,00 27,00 62,00
Πάργα – Θεσ/νίκη 39,80 19,90 29,90 74,00
Καναλάκι – Θεσ/νίκη 39,50 19,80 29,70 73,00
Λούρο – Θεσ/νίκη 32,90 16,50 24.70 62,00
Θεσπρωτικό – Θεσ/νίκη 33,50 16,80 25,10 62,00
Φιλιππίδα – Θεσ/νίκη 31,00 15,50 23,30 61.20
Πρέβεζα – Πάτρα 19,60 9,80 14,70    —
Πρέβεζα – Λάρισα 28,40 14,20 21,30    
Πρέβεζα – Ιωάννινα 10,40 5,20 7,80    
Πρέβεζα – Άρτα 5,20 2,60 3,90    
Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα 9,70 4,90 7,30    
Πρέβεζα – Λευκάδα 3,50 1,70 2,80    
Πρέβεζα – Βόνιτσα 3,50 1,80 2,90    

ΝΟΜΟΣ 4690/2020(ΦΕΚ  104/30-5-2020)

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ  01-06-2020