Thesprotiko

Thesprotiko Office: 26830 22011

Preveza – Thesprotiko

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
11.45 Χ Χ Χ Χ Χ
14:15 χ χ χ χ χ

Via Oropo

Thesprotiko – Preveza

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
07.15
Χ Χ Χ Χ Χ
08:00 χ χ χ χ χ

 Via Oropo