Διοίκηση

Στις 14 Οκτωβρίου 2017 εκλέχτηκε νέα Διοίκηση, την οποία απαρτίζουν οι:

Παπάς Κωνσταντίνος             Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μπέκιος Σπυρίδων                 Αντιπρόεδρος
Μπεζεβέγκης Σωτήρης           Μέλος
Νάτσιος Χρυσόστομος           Μέλος
Τζιάκος Γεώργιος                   Μέλος