Διοίκηση

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2020 εκλέχτηκε νέα Διοίκηση, την οποία απαρτίζουν οι:

Παπάς Κωνσταντίνος                      Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Σαρδελής Παναγιώτης                    Αντιπρόεδρος
Μπέκιος Σπυρίδων                          Μέλος
Γιαννόπουλος Ευάγγελος               Μέλος
Τζιάκος Γεώργιος                            Μέλος