Διοίκηση

Στις 30 Ιανουαρίου 2023 εκλέχτηκε νέα Διοίκηση, την οποία απαρτίζουν οι:

ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                  Αντιπρόεδρος
ΚΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                            Μέλος
ΤΣΩΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                          Μέλος
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                  Μέλος