Διάρκεια & Χιλιόμετρα

Δρομολόγιο
 Πληροφορίες Διαδρομής
Από
Προς
Απόσταση
Διάρκεια(περίπου)
Πρέβεζα
Αθήνα
370 χιλιόμετρα
5 ώρες και 15 λεπτά
Πρέβεζα
Θεσσαλονίκη
346 χιλιόμετρα
5 ώρες και 15 λεπτά
Πρέβεζα
Πάτρα
170 χιλιόμετρα
3 ώρες
Πρέβεζα
Ιωάννινα
105 χιλιόμετρα
2 ώρες
Πρέβεζα
Αρτα
52 χιλιόμετρα
1 ώρα
Πρέβεζα
Λευκάδα
25 χιλιόμετρα
45 λεπτά
Πρέβεζα
Βόνιτσα
20 χιλιόμετρα
20 λεπτά
Πρέβεζα
Λάρισα
325 χιλιόμετρα
5 ώρες
Πρέβεζα
Πάργα
62 χιλιόμετρα
1 ώρα και 30 λεπτά
Πρέβεζα
Καναλάκι
44 χιλιόμετρα
45 λεπτά
Πρέβεζα
Λούρο
25 χιλιόμετρα
30 λεπτά
Πρέβεζα
Θεσπρωτικό
38 χιλιόμετρα
40 λεπτά
Πρέβεζα
Φιλιππιάδα
45 χιλιόμετρα
40 λεπτά