Θεσσαλονίκη

Πρέβεζα – Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:15 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
14:30 Χ Χ Χ Χ Χ
14:45 Χ
18:15 Χ Χ

 

Θεσσαλονίκη – Πρέβεζα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15.15 X X X X X Χ
20:30 Χ Χ

 

 Λούρο – Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:35 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
14:50 Χ Χ Χ Χ Χ
15:05 X
18:30 Χ Χ

 

Φιλιππιάδα – Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:50 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15:10 Χ Χ Χ Χ Χ
15:20 X
18:45 Χ Χ

 

Θεσσαλονίκη – Φιλιππιάδα – Λούρο

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15:15 X X X X X Χ
20:30 Χ Χ

 

Πάργα – Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
12:30 χ χ χ χ Χ Χ
16:00 χ χ

 Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα

 

Θεσσαλονίκη – Πάργα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00 χ χ χ χ χ χ χ
15:15 Χ Χ Χ Χ Χ Χ

 Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα

 Θεσσαλονίκη – Καναλάκι

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00 χ χ χ χ χ χ χ
15:15 Χ Χ Χ Χ Χ Χ

 Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα

 

Καναλάκι – Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
12:45 χ χ χ χ χ
16:30 Χ Χ

Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα