Ιωάννινα

ΠΡΕΒΕΖΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
06:30 Χ Χ Χ Χ Χ
07:30 Χ Χ
09:30 Χ Χ Χ Χ Χ
12:00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
14:30 Χ Χ Χ Χ Χ
17:00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ*(ΜΕΣΩ ΚΑΝΑΛΙΟΥ)
Χ*(ΜΕΣΩ ΚΑΝΑΛΙΟΥ)
20:15 Χ Χ Χ Χ Χ Χ*(ΜΕΣΩ ΚΑΝΑΛΙΟΥ)  Χ*(ΜΕΣΩ ΚΑΝΑΛΙΟΥ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑ            
ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
06:30*(μέσω Τζαμί) Χ Χ Χ Χ Χ
08:00*(μέσω Τζαμί)
Χ*(ΜΕΣΩ ΚΑΝΑΛΙΟΥ) Χ*(ΜΕΣΩ ΚΑΝΑΛΙΟΥ)
10:15 Χ Χ Χ Χ Χ
12:15 Χ Χ Χ Χ Χ Χ*(ΜΕΣΩ ΚΑΝΑΛΙΟΥ) Χ*(ΜΕΣΩ ΚΑΝΑΛΙΟΥ)
15:00 Χ Χ Χ Χ Χ
16:00 Χ Χ
18:00 Χ Χ Χ Χ Χ
19:30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ