Ιωάννινα

ΠΡΕΒΕΖΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
06:30 Χ Χ Χ Χ Χ
07:30 Χ Χ
09:30 Χ Χ Χ Χ Χ
12:00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
14:30 Χ Χ Χ Χ Χ
17:00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Χ
20:15 Χ Χ Χ Χ Χ Χ  Χ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑ            
ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
06:30*(μέσω Τζαμί) Χ Χ Χ Χ Χ
08:00*(μέσω Τζαμί)
Χ Χ
10:15 Χ Χ Χ Χ Χ
12:15 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15:00 Χ Χ Χ Χ Χ
16:00 Χ Χ
18:00 Χ Χ Χ Χ Χ
19:30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ