Αστικής

ΑΣΤΙΚΗ (ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ

09:10 ΚΤΕΛ -ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

10:10 ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ – ΚΤΕΛ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

12:15 ΚΤΕΛ -ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

13:10 ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ – ΚΤΕΛ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

15:15 ΚΤΕΛ -ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

16:15 ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ – ΚΤΕΛ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

19:00 ΚΤΕΛ -ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

20:00 ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ – ΚΤΕΛ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

ΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΣΑ ΠΟΛΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06:30 ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ

06:40 ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

06:55 ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ

07:05 ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

07:40 ΜΥΤΙΚΑ – ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

08:30 ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ

08:40 ΛΟΥΤΡΑ -ΚΤΕΛ

09:00 ΚΤΕΛ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

09:10 ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

10:00 ΚΤΕΛ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

10:15 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

11:00 ΚΤΕΛ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

11:10 ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

11:50 ΚΤΕΛ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

12:00 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

13:00 ΚΤΕΛ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

13:10  ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

14:00 ΚΤΕΛ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

14:10  ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

14:40 ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ