Αστικής

ΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΤΙΚΟ)

06:30 ΚΤΕΛ -ΛΟΥΤΡΑ

06:40 ΛΟΥΤΡΑ ΚΤΕΛ

08:30 ΚΤΕΛ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

08:45 ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

10:00 ΚΤΕΛ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤ/ΡΑ

10:20 ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

11:00 ΚΤΕΛ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

11:10 ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

11:50 ΚΤΕΛ -ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤ/ΡΑ

12:05 ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

13:00 ΚΤΕΛ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

13:10 ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

14:05 ΚΤΕΛ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤ/ΡΑ

14:15 ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΚΤΕΛ

14:30 ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ

14:40 ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

 

ΑΣΤΙΚΗ (ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ)

06:50  ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ

06:55 ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

07:30 ΚΤΕΛ – ΜΥΤΙΚΑ

07:40 ΜΥΤΙΚΑ – ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΚΤΕΛ

09:10 ΚΤΕΛ -ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

10:10 ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ – ΚΤΕΛ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

12:15 ΚΤΕΛ -ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

13:10 ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ – ΚΤΕΛ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

15:15 ΚΤΕΛ -ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

16:15 ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ – ΚΤΕΛ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

19:00 ΚΤΕΛ -ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)

20:00 ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ – ΚΤΕΛ (ΜΕΣΩ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ)