Αστικής

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ .

ΑΣΤΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

•08:15 ΑΠΟ ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤ/ΡΑ

08:30 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

•08:40 ΑΠΟ ΚΤΕΛ   – ΛΟΥΤΡΑ

08:50 ΑΠΟ ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

• 10:00 ΑΠΟ ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤ/ΡΑ

10:10 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

• 11:00 ΑΠΟ ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ

11:10 ΑΠΟ ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

• 12:15 ΑΠΟ ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤ/ΡΑ

12:30 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

• 14:15 ΑΠΟ ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤ/ΡΑ

14:30 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ