Αστικής

ΑΣΤΙΚΟ ( ΕΩΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ )

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

•08:00 ΑΠΟ ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ -ΠΑΝΤ/ΡΑ

•08:30 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

08:40 ΑΠΟ ΚΤΕΛ   – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

• 10:00 ΑΠΟ ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤ/ΡΑ

10:10 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

• 11:00 ΑΠΟ ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

11:10 ΑΠΟ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ- ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

• 12:15 ΑΠΟ ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤ/ΡΑ

12:30 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ

•13:00 ΑΠΟ ΚΤΕΛ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΜΥΤΙΚΑ

• 14:15 ΑΠΟ ΚΤΕΛ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΠΑΝΤ/ΡΑ

14:30 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ – ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ – ΛΟΥΤΡΑ – ΚΤΕΛ