Δημόσια Έγγραφα

Πρόσκληση Γ.Τ.Σ 30/10/2021 (Δείτε εδώ)

Πρόσκληση Γ.Σ (Δείτε εδώ)

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης(δείτε το αρχείο εδώ)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 07-09-2019 (δείτε το αρχείο)
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 24-02-2018 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 14-10-2017 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός Κτελ Νομού Πρέβεζας Α.Ε. Έτους 2016 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 09-07-2017 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 28-8-2016 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός Κτελ Νομού Πρέβεζας Α.Ε. Έτους 2015 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 12-7-2015 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 5-7-2015 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός Κτελ Νομού Πρέβεζας Α.Ε. Έτους 2014 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 20-12-2014 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 28-06-2014 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός Κτελ Νομού Πρέβεζας Α.Ε. Έτους 2013 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 7-12-2013 (δείτε το αρχείο)

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 29-6-2013 (δείτε το αρχείο)

Ισολογισμός Κτελ Νομού Πρέβεζας Α.Ε. Έτους 2012 (δείτε το αρχείο)