Δρομολόγια Πάργας από 29.6.2018

Από 29.6.2018:

Πρέβεζα – Παργα

Δευτέρα έως Παρασκευή

06.15** – 07.30*** – 11.10*** – 12.30* – 13.10** – 15.15*** – 20.10**

Σάββατο & Κυριακή

07.30*** – 08.45** – 11.10*** – 13.10** – 15.15*** – 20.10**

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 15.15 ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ 16.6.2018

Πάργα – Πρέβεζα

Δευτέρα έως Κυριακή

07.30** – 09.30*** – 10.30** – 13.10*** – 16.00** – 18.00*** – 21.30****

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 07.30  ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16.6.2018

* Τερματίζει Καναλάκι

** Θα διέρχονται από Καναλάκι

*** Θα διέρχονται από Βράχο – Αμμουδιά

**** θα διέρχονται από Παραλιακή Ε.Ο.