Ισολογισμός 2014

Έχει γίνει ανάρτηση του ισολογισμού της εταιρείας για το έτος 2014 στη σελίδα ‘Εταιρία -> Δημόσια Έγγραφα’.