Δημόσια Διαβούλευση Διαγωνισμού

Ανακοινώνεται η δημόσια διαβούλευση του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το συμπληρωμένο έντυπο παρατηρήσεων μέσω email στη διεύθυνση info@ktelprevezas.gr. Η διάρκεια της δημόσια διαβούλευσης είναι από 12/2/2015 έως και 27/2/2015.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα τεύχη της διακήρυξης και το έντυπο παρατηρήσεων: ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.zip