Ισολογισμός 2013

Έχει γίνει ανάρτηση του ισολογισμού της εταιρείας για το έτος 2013 στη σελίδα ‘Εταιρία -> Δημόσια Έγγραφα’.