Αλλαγή δρομολογίου Αθηνών 19.30

Προς το επιβατικό κοινό

Κυρίες & Κύριοι    

σας γνωρίζουμε ότι από 1η Νοεμβρίου 2011 & μέχρι 30 Μάρτη 2012 

Το τελευταίο δρομολόγιο από ΠΡΕΒΕΖΑ για ΑΘΗΝΑ   ώρα 19.30   γίνεται αλλαγή – Από Πρέβεζα – Αθήνα ώρα 17.30 

τελευταίο δρομολόγιο από ΠΑΡΓΑ  για ΠΡΕΒΕΖΑ ώρα 17,30 θα γίνει ώρα 16,00.

καί το τελευταίο δρομολόγιο από ΚΑΝΑΛΑΚΙ για ΠΡΕΒΕΖΑ ώρα 18,10 ,  θα  γίνει ώρα 16,40.

για ανταπόκριση με το δρομολόγιο Αθηνών