Μεταφορά Εκδοτηρίου στην Θεσσαλονίκη

Από 1-9-2011 μεταφέρεται το Εκδοτήριο Δημ. Γούναρη στην Εγνατείας 119 ( Πλατεία Καμάρας ) στη Θεσσαλονίκη