Μειωμένα δρομολόγια τις Ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

ΚΤΕΛ     Ν.    ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε .                                       Πρέβεζα          20-12-2010
Αρ. Μ.Α.Ε.   54562/43/Β /03/003
 Λ. Ιωαννίνων    205-α Πρέβεζα      
Τηλεφ.: 2682027993   Προέδρου – 

Διευθύνοντος Συμβούλου                                              
 Tηλεφ.2682022400Λογιστήριο                                           
 ΦΑΧ : 2682021192
Αρ. Πρωτ.  2242
                             ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ      ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του , την περιορισμένη επιβατική κίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων  αλλά για να   γιορτάσουν οι εργαζόμενοι με τις οικογένειες τους , αποφάσισε να εκτελεστούν τα παρακάτω δρομολόγια .
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   24-12-2010
 
 ΠΡΕΒΕΖΑ –ΑΘΗΝΑ      ώρα : 9,10- 13,00 -19,30
 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ – ΑΘΗΝΑ   ώρα 08.00
  ΑΠΌ    Αθήνα 7.30-12.00-13.30-17-00-20.00
  Πρέβεζα   – Θεσσαλονίκη     ώρα 09.00
   Από   Θεσσαλονίκη   ώρα 10,00
   ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΑΡΙΣΑ    -ΠΡΕΒΕΖΑ     ΚΑΝΟΝΙΚΑ
   Δεν υπάρχει δρομολόγιο για Πάτρα
    Υπόλοιπα   δρομολόγια    Κανονικά 
ΣΑΒΒΑΤΟ    25-12-2009     ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 Μόνο    από    Αθήνα   ώρα 09,00
 
 ΚΑΝΕΝΑ   ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ   26-12-2009
 
ΠΡΕΒΕΖΑ -ΑΘΗΝΑ     9,10- 13,00 -19,30
Από     ΑΘΗΝΑ 9,00- 13,30-17,00-20,00
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ – ΑΘΗΝΑ   ώρα 08.00
ΠΡΕΒΕΖΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ     09.00   ΑΠΌ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15,00
 ΠΡΕΒΕΖΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ : 12,00-15,30
ΙΩΑΝΝΙΝΑ –ΠΡΕΒΕΖΑ    : 09,00-18,00
ΠΡΕΒΕΖΑ   – ΠΑΡΓΑ   08,30-14,15-20,00
ΑΠΌ ΠΑΡΓΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ   07,00-10,30-17,30
Δεν υπάρχει δρομολόγιο για Πάτρα
ΚΑΝΕΝΑ   ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   – ΠΑΡΑΜΟΝΗ    ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 31-12-2010
 
ΓΙΑ    ΑΘΗΝΑ 9,10-13,00 -19.30
ΑΠΌ    ΑΘΗΝΑ     7.30-12.00-13.30-17-00-20.00
ΠΡΕΒΕΖΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ       09.00
ΑΠΌ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   ώρα 10,00
ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΑΡΙΣΑ      ΚΑΝΟΝΙΚΑ
 Δεν υπάρχει δρομολόγιο για Πάτρα
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ    ΣΑΒΒΑΤΟ     1-1-2011    
ΓΙΑ    ΑΘΗΝΑ       9,10-13,00 -19.30
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ – ΑΘΗΝΑ   ώρα 08.00
ΑΠΌ    ΑΘΗΝΑ     09,00-13,30-17,00-20,00
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΌ & ΠΡΟΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΌ & ΠΡΟΣ       ΛΑΡΙΣΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ   – ΠΑΡΓΑ   08,30 -14,15-20.00
ΑΠΟ ΠΑΡΓΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ 07,00-10,30-17,30
ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ        2-1-2010     
 
   ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ     ΑΡΓΙΑΣ  
 
ΠΡΕΒΕΖΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ     09.00   ΑΠΌ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15,00
ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΑΡΙΣΑ      ΚΑΝΟΝΙΚΑ
Δεν υπάρχει δρομολόγιο για Πάτρα
Εάν προκύψει επιβατική κίνηση και έκτατες συγκοινωνιακές ανάγκες θα εκτελεστούν επιπλέον δρομολόγια .
Η Διοίκηση σας εύχεται   ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ –ΚΑΛΕΣ    ΓΙΟΡΤΕΣ  & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ     με   υγεία     στον καθένα προσωπικά και στις οικογένειες σας .
                                                Για    το   Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.    Πρέβεζας   Α.Ε.
                                                            Ο     Πρόεδρος & Διευθύνων              σύμβουλος
                                                                ΣΑΡΔΕΛΗΣ   ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ