Διάρκεια & Χιλιόμετρα

Δρομολόγιο
 Πληροφορίες Διαδρομής
Από
Προς
Απόσταση
Διάρκεια(περίπου)
Πρέβεζα
Αθήνα
370 χιλιόμετρα
5 ώρες και 30 λεπτά
Πρέβεζα
Θεσσαλονίκη 
346 χιλιόμετρα
4 ώρες και 30 λεπτά
Πρέβεζα
Πάτρα
170 χιλιόμετρα
3 ώρες
Πρέβεζα
Ιωάννινα 
105 χιλιόμετρα
2 ώρες
Πρέβεζα
Αρτα 
52 χιλιόμετρα
1 ώρα
Πρέβεζα
Λευκάδα 
25 χιλιόμετρα
30 λεπτά
Πρέβεζα
Βόνιτσα 
20 χιλιόμετρα
 30 λεπτά
Πρέβεζα
Λάρισα
325 χιλιόμετρα
4 ώρες
Πρέβεζα
Πάργα
62 χιλιόμετρα
1 ώρα και 30 λεπτά
Πρέβεζα
Καναλάκι
44 χιλιόμετρα
1 ώρα
Πρέβεζα
Λούρο
25 χιλιόμετρα
30 λεπτά
Πρέβεζα
Θεσπρωτικό
38 χιλιόμετρα
40 λεπτά
Πρέβεζα
Φιλιππιάδα
45 χιλιόμετρα
1 ώρα

Ν. Πρέβεζας

Επισκευθείτε τον νομό μας και χαρείτε τις πλούσιες ομορφιές του.

Facebook