Αστικής

ΜΠΛΕ ΑΣΤΙΚΟ
07.40 Από Παντοκράτορα και κάθε παρά 20'
07.50 Από ΚΤΕΛ-ΤΕΙ και κάθε παρά 10'
08.05 Από ΤΕΙ-ΚΤΕΛ-ΚΥΑΝΗ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ και κάθε και 5'


ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ
10:00, 11:00, 12:00 από ΚΤΕΛ προς Λουτρά
10:10, 11:10, 12:10 από Λουτρά προς ΚΤΕΛ


Ν. Πρέβεζας

Επισκευθείτε τον νομό μας και χαρείτε τις πλούσιες ομορφιές του.

Facebook