Αστικής

ΑΣΤΙΚΗ (ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΤΙΚΟ)

07:30 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ-ΚΥΑΝΗ-ΚΤΕΛ
07:50 ΑΠΟ ΚΤΕΛ-ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΤΕΙ
08:05 ΑΠΟ ΤΕΙ-ΚΤΕΛ-ΚΥΑΝΗ-ΠΑΝΤ/ΡΑ
08:40 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ-ΚΥΑΝΗ-ΚΤΕΛ
08:50 ΑΠΟ ΚΤΕΛ-ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ-ΤΕΙ
09:05 ΑΠΟ ΤΕΙ-ΚΤΕΛ-ΚΥΑΝΗ-ΠΑΝΤ/ΡΑ
09:40 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ-ΚΥΑΝΗ-ΚΤΕΛ
09:50 ΑΠΟ ΚΤΕΛ-ΤΕΙ
10:05 ΑΠΟ ΤΕΙ-ΚΤΕΛ-ΚΥΑΝΗ-ΠΑΝΤ/ΡΑ
10:40 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ-ΚΥΑΝΗ-ΚΤΕΛ
10:50 ΑΠΟ ΚΤΕΛ-ΤΕΙ
11:05 ΑΠΟ ΤΕΙ-ΚΤΕΛ-ΚΥΑΝΗ-ΠΑΝΤ/ΡΑ
11:40 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ-ΚΥΑΝΗ-ΚΤΕΛ
11:50 ΑΠΟ ΚΤΕΛ-ΤΕΙ
12:05 ΑΠΟ ΤΕΙ-ΚΤΕΛ-ΚΥΑΝΗ-ΠΑΝΤ/ΡΑ
12:40 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ-ΚΥΑΝΗ-ΚΤΕΛ
12:50 ΑΠΟ ΚΤΕΛ-ΤΕΙ
13:05 ΑΠΟ ΤΕΙ-ΚΤΕΛ-ΚΥΑΝΗ-ΠΑΝΤ/ΡΑ
13:40 ΑΠΟ ΠΑΝΤ/ΡΑ-ΚΥΑΝΗ-ΚΤΕΛ
13:50 ΑΠΟ ΚΤΕΛ-ΤΕΙ
14:05 ΑΠΟ ΤΕΙ-ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ-ΚΤΕΛ-ΚΥΑΝΗ-ΠΑΝΤ/ΡΑ
* 13:30 ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ-Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ-ΠΑΝΤ/ΡΑ

ΑΣΤΙΚΗ (ΜΙΚΡΟ ΑΣΤΙΚΟ)

08:30 ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΠΡΟΣ ΛΟΥΤΡΑ
08:40 ΑΠΟ ΛΟΥΤΡΑ ΚΤΕΛ

10:00 ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΠΡΟΣ ΛΟΥΤΡΑ
10:10 ΑΠΟ ΛΟΥΤΡΑ ΚΤΕΛ

11:00 ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΠΡΟΣ ΛΟΥΤΡΑ
11:10 ΑΠΟ ΛΟΥΤΡΑ ΚΤΕΛ

12:15 ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΠΡΟΣ ΛΟΥΤΡΑ
12:20 ΑΠΟ ΛΟΥΤΡΑ ΚΤΕΛ

Ν. Πρέβεζας

Επισκευθείτε τον νομό μας και χαρείτε τις πλούσιες ομορφιές του.

Facebook