Athina

Preveza - Athina

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
07.30** Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
09.10* Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
12.20* Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
13.00 X X X X X Χ Χ
17.30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

*Via Aktio.
**Corrensspondence at Louro

Athina - Preveza

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
07.30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
12.00*
Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
13.30 X X X X X Χ Χ
17.00 X X X X X Χ Χ
20.00 X X X X X X X

*Via Aktio. The rest routes through Filippiados

Parga - Athina

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
07.00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
10.30
Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
16.00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Athina - Parga

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
07.30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
13.30
Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
20.00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

All Itineraries with corresspondence at Preveza

Kanalaki -Athina

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
07.30 Χ Χ
07.45 Χ Χ Χ Χ Χ
11.30
Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
16.30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

All Itineraries with corresspondence at Preveza

Athina - Kanalaki

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
07.30* Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
12.00** Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
13.30* Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
20.00* Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

*With corresspondence at Preveza
** Direct via Mesopotamos to Kanalaki - Vouvopotamo

Thesprotiko - Athina

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08.00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Athina - Thesprotiko

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
07.30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

* Response to Stefani

Louro - Athina

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08.15* Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

*From Thesprotiko

Filippiada - Athina

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
08.30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

*From Thesprotiko

Facebook