Θεσσαλονίκη

Πρέβεζα - Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.15 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
14.30* Χ Χ Χ Χ Χ
14.45* Χ

* Με ανταπόκριση στη Φιλιππιάδα.

Θεσσαλονίκη - Πρέβεζα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.15 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15.15* X X X X X Χ

* Με ανταπόκριση στη Φιλιππιάδα.

Λούρο - Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.35 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
14.50 Χ Χ Χ Χ Χ
15:05 X

Φιλιππιάδα - Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.50 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15.10 Χ Χ Χ Χ Χ
15:20 X

Θεσσαλονίκη - Φιλιππιάδα - Λούρο

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.15 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15.15 X X X X X Χ

Πάργα - Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07.00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

* Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 09.15

Θεσσαλονίκη - Πάργα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.15* Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15.15** X X X X X Χ

* Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 15.00

** Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 20.10

Καναλάκι - Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07.30 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

* Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 09.15

Θεσσαλονίκη - Καναλάκι

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.15* Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15.15** X X X X X Χ

* Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 15.00

** Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 20.10

Ν. Πρέβεζας

Επισκευθείτε τον νομό μας και χαρείτε τις πλούσιες ομορφιές του.

Facebook