Θεσσαλονίκη

Πρέβεζα - Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.15 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
14.30* Χ Χ Χ Χ Χ
14.45* Χ
18:15 Χ Χ

* Με ανταπόκριση στη Φιλιππιάδα.

Θεσσαλονίκη - Πρέβεζα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15.15* X X X X X Χ
19:45 Χ Χ

* Με ανταπόκριση στη Φιλιππιάδα.

Λούρο - Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.35 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
14.50 Χ Χ Χ Χ Χ
15:05 X
18:30 Χ Χ

Φιλιππιάδα - Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.50 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15.10 Χ Χ Χ Χ Χ
15:20 X
18:45 Χ Χ

Θεσσαλονίκη - Φιλιππιάδα - Λούρο

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15.15 X X X X X Χ
19:45 Χ Χ

Πάργα - Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07.30 * Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
13.00 ** Χ Χ Χ Χ Χ Χ
16:00 Χ Χ

* Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 09.15

** Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 14.30

Θεσσαλονίκη - Πάργα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00* Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15.15** X X X X X Χ
19:45 Χ Χ

* Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 15.15

** Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 20.10

Καναλάκι - Θεσσαλονίκη

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08.10 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
16:30 Χ Χ

* Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 09.15

Θεσσαλονίκη - Καναλάκι

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00* Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
15.15** X X X X X Χ
19:45 Χ Χ

* Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 15.15

** Με ανταπόκριση στην Πρέβεζα 20.10

Ν. Πρέβεζας

Επισκευθείτε τον νομό μας και χαρείτε τις πλούσιες ομορφιές του.

Facebook