Τοπικά

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ (τηλ. 2683022011)
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ    11.45* - 14.15
* Μέσω Ωροπού
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ-ΠΡΕΒΕΖΑ    07.15* - 8.00
* Μέσω Ωροπού

ΧΕΙΜΑΔΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ    06.15 - 14.15
ΧΕΙΜΑΔΙΟ-ΠΡΕΒΕΖΑ    07.00

ΚΡΥΟΠΗΓΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ-ΚΡΥΟΠΗΓΗ    06.15 - 14.15
ΚΡΥΟΠΗΓΗ-ΠΡΕΒΕΖΑ    7.00*
*Μέσω Σινώπης

ΒΡΑΧΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΕΒΕΖΑ-ΒΡΑΧΟΣ    06.15 - 14.15
ΒΡΑΧΟΣ-ΠΡΕΒΕΖΑ    06.50

Ν. Πρέβεζας

Επισκευθείτε τον νομό μας και χαρείτε τις πλούσιες ομορφιές του.

Facebook